Tillgänglighet: Tillgänglig/öppen

Kamplust: Måttlig

Temperament: Mycket livlig

Skärpa: Måttlig

Försvar: Liten

Nervkonstruktion: Nervfast med liten pil ner

Hårdhet: Något vek

Dådkraft: Mellan Måttlig och liten

Skottprov: Skottfast

 

Beskrivningen eftersom det var ett anlagstest:

Hon ignorerar främmande människor men besvarar balanserat. Hon är fullt hanteringsbar. Hon är mestadels självständig men kan söka visst stöd ibland. Hon har en god förmåga att skapa minnesbilder men de är oftast utan undvikande inslag. Hon har en stor vilja att förfölja, vid inhopp framför allt på avstånd är hon något försiktig. Hon har ett något tunnt och oroligt bett i skinn men blir bättre i skyddsärm och ännu bättre vid belastning i miljö när föraren är med och stöttar. Viss belastningskänslighet av så väl miljö som figurant märks i avståndsarbete. Hon söker intensivt och uthålligt utomhus men inomhusmiljö reducerar bytesmedveten något. Hon är väldigt uppmärksam och reaktionssnabb utan att störas av omgivning. Hon har en hög grad av nyfikenhet och undersöker allt när anledning finns. Hon har lätt för att ta till aggression i testsituationer och mot figurant men hon avpassar den väl i förhållande till hot. I dagsläget är försvaret ej särskillt aktiv men hon positionerar sig mestadels framför/ snett framför föraren utan att angripa. Hon har en mycket god förmåga att koncentrera sig och trots rejäla konfliktsituationer avreagerar hon mycket bra. Hon är dock något fördröjd i återanpassning av stressnivån. I passitivitet är hon något orolig och letar retningar.

Hon har generellt ett gott mod men när hon blir rädd behöver hon vid ett par tillfällen( älg, dumpe) både tid och hjälp för att övervinna rädslan.

Hon är stabil i samtliga miljöer. Mörker, halt-rörligt underlag och höjder.

Hon har inledningvis en reaktion vid första skott i passivitet som efterhand minskar.

Hunden har ett stort förtroende för sin förare och klarar situationer i närområdet på ett bra sätt, är snabb till bett och belastningsbar.